Na de Tweede Wereldoorlog vernieuwde de Haagse kunst zich op geheel eigen wijze. In 1951 werd de groep Verve opgericht (met o.a. Kees Andrea, Jan van Heel en Co Westerik), dat zich geïnspireerd wist door de Ecole de Paris. In de jaren ’60 ontstond Fugare (met o.a. Willem Hussem, Christiaan de Moor en Jaap Nanninga), dat zich meer concentreerde op het non-figuratieve. Op het breukvlak van beide groepen opereerde de Posthoorngroep (met o.a. Kees van Bohemen, Will Leewens en Jan Roede), genoemd naar het café waar de kunstenaars zich door elkaar lieten inspireren en waar zij hun werk toonden.
U treft hier ook kunstenaars die zich niet rekende tot een van deze groepen, zoals Arja van den Berg en Sees Vlag. Of kunstenaars van een Haagse generatie later, zoals Pat Andrea.

After the Second World War the The Hague Art renewed itself in its own particular way. In 1951 the group Verve was established (with a.o. Kees Andrea, Jan van Heel en Co Westerik), which was inspired by the Ecole de Paris. In the sixties Fugare commenced (with a.o. Willem Hussem, Christiaan de Moor and Jaap Nanninga), which focussed on the non-figurative. On the line between these groups the Posthoorngroup arose (with a.o. Kees van Bohemen, Will Leewens and Jan Roede), named after the bar where artists inspired each other and where they exhibited their work. 
Here you shall also find artists that didn’t include themselves in one of these groups, like Arja van den Berg and Sees Vlag. Or artists from the next The Hague generation, like Pat Andrea.