Naast de Rotterdamse en Haagse kunst, bieden wij meer kunst aan, zoals werk van Cobra (of daaraan gelieerde) kunstenaars. Ondanks dat wij ons concentreren op de Rotterdamse en Haagse kunst, kunnen wij zo toch het palet aan smaken tonen dat Nederland ons na de Tweede Wereldoorlog bood.
Maar wij vinden het bijvoorbeeld ook leuk om bijzondere affiches aan te bieden. Denk hierbij aan de Franse Affiches de Peintres Lithographiee. Onder ‘meer kunst’ verstaan wij dus eigenlijk alles wat wij tegenkomen, de moeite waard vinden en aan de collectie toe kunnen voegen.

Besides Rotterdam and The Hague art we offer more art, like work of Cobra (or related) artists. Despite our focus on Rotterdam and The Hague art, we are in this way able to show the diversity that Holland offered us after the Second World War.
However, we also like to present special posters here. Think in this regard of the French Affiches de Peintres Lithographiee. So ‘more art’ actually is everything that we encounter, find worthwile and are able to add to the collection.