Het merendeel van de Rotterdamse kunst hieronder is werk van de Rotterdamse lithokunstenaars, ook wel De Venstergroep genoemd. De Venstergroep is vrij onbelicht gebleven. Gelukkig behoeft het werk dat zij gemaakt hebben ook geen uitlichting: de sterke kleuren en beeltenissen spreken voor zichzelf.
Bijzonder van de groep is dat zij eigenhandig ‘aan de steen werkte’. Het zwoegen op de steen is van invloed op het uiteindelijke resultaat. Daarom maakten zij – geheel tegen de gewoonte in – geen gebruik van grafische ateliers voor het drukken van hun litho’s.
Ook kunstenaars die passen in deze Rotterdamse traditie, op sommige uitzonderingen na, treft u onderstaand.

The majority of the Rotterdam art below are pieces of work from the Rotterdam litho artists, also referred to as The Venstergroep. The Venstergroep has remained relatively unexposed. Luckily their work is not in need of any highlighting: the strong colours and images speak for themselves.
The groep showed to be exceptional by ‘working the stone’ with one’s own hands. The grafting of the stone influences the final result. That’s why they – contrary to the usual practice – didn’t make use of graphic studio’s for pressing their lithographs.
Below you shall also find artists, except for a few, that fit in this Rotterdam tradition.