Voor de schilderijenrestauratie onderscheiden wij, naast de preventieve conservatie, twee typen behandeling.

Actieve conservatie:
– reiniging van vuil, stof en (vergeeld) vernis van uw schilderij;
– consolidering van (gedeeltelijk) losgeraakte onderdelen;
– ondersteuning van verzwakte delen;
– bestrijding van actieve insecten- en schimmelaantasting;
– aanbrengen van bescherming, zoals een achterkant.
Actieve conservering vertraagd het verval van uw schilderij, maakt het minder kwetsbaar en beter toonbaar.

Restauratie:
– verwijdering van oude restauraties;
– toevoeging of aanvulling van verloren gedeeltes (lacunes invullen, retoucheren, vernissen);
– herstel van scheuren, gaten en craquelé;
– vervanging onderdelen, zoals een spierraam of roestige spijkers.

Zo brengen wij uw schilderij in een zo origineel mogelijk staat terug. Hieronder treft u enkele voorbeelden aan van onze schilderijenrestauratie (meer volgen).

With regard to the painting restoration we distinguish, besides the preventive conservation, two different types of treatment.

Active conservation:
– cleaning of dirt, dust and (yellowed) varnish;
– consolidation of (partially) detached components;
– backing of weak parts;
– action against active bug and mold damage;
– applying protection, such as a reverse side.
Active conservation slows down the decay of your painting, makes it less vulnerable and better presentable.

Restoration:
– removal of old restorations;
– addition or complement of lost parts (filling of voids, retouching, varnishing);
– repairing cracks, holes and craquelure;
– replacement of parts, such as a muscle window or rusty nails.

In this way we return your work of art to its best original condition. Below you find some examples of our painting restoration (more follow).

1 Schilderijenrestauratie Den Haag Zonnebloem voor1 Schilderijenrestauratie Den Haag Zonnebloem na

Schouwstuk voorSchouwstuk na

Paneel restauratie voorPaneel restauratie na

 

 

Restauratie schilderij Den Haag 1

Restauratie schilderij Den Haag 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergulden lijst Rotterdam voor Vergulden lijst Rotterdam na

 

 

 

 

 

 

 

9 Restauratie schilderij zeelandschap voor

9 Restauratie schilderij zeelandschap na

 

 

 

 

 

 

3 Schilderijenrestauratie Rotterdam Romantisch schilderij voor3 Schilderijenrestauratie Rotterdam Romantisch schilderij na

2 Restauratie Schilderij Den Haag Aardappelschilster voor2 Restauratie Schilderij Den Haag Aardappelschilster na

Schoonmaken Schilderij Galliano Mazzo VoorSchoonmaken Schilderij Galliano Mazzon Na